Ankara Asansör Kurulum Revizyon Montaj ve Bakım Hizmetleri

Asansör

Asansör konusunda meydana gelmekte olan gelişmeler, temelinde insanların yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Geçmiş dönemlerden günümüze kadar geçen süre içerisinde gerek insan gerekse yük taşımacılığı konusu her zaman ön plana çıkan konulardan bir tanesi olarak ön plana çıkmıştır. İlk olarak kullanılmaya başlandığı dönemlerde asansörler ağırlıklı olarak kimi fabrikalarda ve maden ocaklarında yalnızca kömür değil aynı zaman gerekli olan maddelerin sorunsuzca taşınabilmesi adına tercih edilmekteydi. Yük asansörlerin ön plana çıktığı dönemin sonrasında ise insanların can güvenliklerinin tehlikeye atılmadan istenilen katlara ulaşılabilmesini sağlamak adına çok daha farklı tarzlarda hazırlanmaya başladılar. İnsan asansörü olarak adlandırılan bu asansörlerin ilk olarak ortaya çıkışı ise 19. yüzyılın ortalarını bulmuştur. Ortaya çıkmış olan bu durumun en büyük nedenlerinin başında ise bu zamana kadar kentlerde inşa edilen yapıların ağırlıklı olarak insanların merdivenleri kullanarak rahatlıkla yukarıya çıkabileceği şekilde gelmektedir.

İnsanların kullanımları adına hazırlanılan bu asansör çeşitleri ise buhar gücü ile çalışmaktaydı. Bu asansörlerde var olan buhar makinesi bir tamburu döndürmeye başlıyor ve asansör kabinini çekmekte olan halat da aynı makaralı balık oltalarında olduğu gibi tamburun üst kısmına sarılmaktaydı. 1870 yılları ile 1900 yılları arasına gelindiği zaman ise buhar gücü ile çalışmakta olan asansörler yerini ağırlıklı olarak hidrolik asansörlere bırakmaya başladı. Kullanılan bu sistem ile yarısı temelin altında toprağa gömülü diğer yarısı da yapının en üstündeki kattan yere kadar inen çelikten bir silindir, asansör boşluğunu oluşturmaktaydı.

Asansörün kabini ise var olan bu silindirin içerisinde aşağı yukarı şekilde hareket etmekte olan oldukça sağlam çelik pistonun üzerine oturtulmuş durumdaydı. Asansör için kullanılan silindire basınçlı suyun pompalanması ile beraber aşağıya inmekteydi. 1890 sonrasında ise artık elektrik motorları çok daha fazla yaygınlaşmaya başladı. Ortaya çıkan bu durum ile beraber de hidrolik asansörler yerini artık elektrikli asansörlere bırakmış oldu. Günümüzde kullanılmakta olan asansörlerin incelenmesi ile beraber de görülebileceği üzere kullanılmakta olan asansörlerin neredeyse hepsi elektriklidir. Şimdilerde yalnızca yüksek olan binalarda kullanılması zorunlu olarak düşünülen bu asansörler artık insanların günlük ihtiyaçları arasında kendine yer bulmaya başlamıştır.

Asansör Tarihçesi

Yapılmakta olan araştırmalar esnasında da görülebileceği üzere asansör kullanımı milattan önce 200’lü yıllara kadar uzanmaktadır. O dönemlerde yaşamış olan Arşimet, ilk olarak insan gücü ile çalışmakta olan basit bir kaldıraç yapmıştır. Ve bunu da Roma saraylarında kullanmış olduğu da tarih kitaplarındaki yerini almıştır. O dönemde kullanılmakta olan tarzikel asansör çeşidi; hayvan, su ya da insan gücü ile çalışmaktaydı. 19. yüzyılın ortalarına gelinmeye başladığı zamanlarda ise başta madenlere olmak üzere fabrikalara ve depolara malzemelerin taşınması adına kullanılmakta olan asansörlerde ağırlıklı olarak buhar gücü tercih edilmekteydi. Lakin buna rağmen asansör halata bağlı olarak platform şeklinde olmasından dolayı herhangi bir emniyete sahip değildi.

1853 yılına gelindiği zaman ise Amerikalı bir mucit olan Elisha Otis yalnızca iki kat arasında çalışabilmekte olan basit bir yük asansör çeşidini yapmıştır. Bu asansör çeşidinde ise düşmenin önlenebilmesi adına halatları devre dışı bırakmıştır. Ortaya çıkan bu olay ise güvenlik elemanlarına olan güvenin artmasını sağlamıştır. Sir William Armstrong ise 1846 yılında hidrolik vinç yapmış ve daha sonrasında da hidrolik makineler artık buhar ile çalışmakta olan asansörlerin yerini almayı başarmıştır. Aynı zamanda büyük şehirlerde artık basınçlı su şebekelerinin kurulmaya başlaması ile beraber hidrolik asansörlerin yapımının etkilenmesini sağlayan etkenler arasında kendine yer bulmuştur.

Hidrolik asansör modelleri incelendiği zaman da görülebileceği üzere bu asansörler oldukça ağır bir piston ile desteklenmektedir. Bir silindirin içerisinde hareket etmekte olan asansör yağ ya da su aracılığı ile basıncın ortaya çıkmasını sağlamakta olan pompalar ile çalışıyorlardı. Her ne kadar 1867 yılı itibari ile tahrik kasnakları kullanılmaya başlamış olsa da bu dönemden yaklaşık olarak 50 sene öncesinde de madencilikte kullanılan asansörlerde tahrik kasnaklarının kullanımı son derece yaygındı. Tahrik kasnaklarında fazla sayıda halatın kullanılabilmesi ise güvenliğin daha üst düzeylere çıkması sağlanmıştır. 1880 yılında elektrik motorunun kullanılmaya başlaması ile beraber ise artık asansörler çok daha gelişmiş bir şekilde ortaya çıkmaya başlamış oldu.

İhtiyaçlara Uygun Asansör Çözümleri

Günümüzde artık konu asansör alternatifleri olduğu zaman gerek evlerde gerekse iş yerlerin onlarca farklı çözüm arasından en iyisini elde etmek zor olabiliyor. Bunun en büyük nedenlerinin başında ise var olan alternatifler ile asansörün kullanılacağı alan arasındaki performans araştırmalarının olması gerektiği şekilde gerçekleştirilememesidir. Yeni inşa edilen ya da daha öncesinde inşa edilmiş olan bir yapıda ileri geri ya da yukarı aşağı şekilde en iyi performansı ortaya koyacak güvenli tarzdaki asansörler ile alakalı planlama çalışmalarında gunesarge.com.tr aranılan her türlü sorunun cevabını kişilere vermektedir. Yapılacak olan incelemeler ile beraber ise asansör konusundaki en iyi sonuçların elde edilmesi hiç olmadığı kadar kolay bir hale gelmiş olacaktır.

Ankara Asansör

Ankara asansör hizmetleri, insanların bu konudaki isteklerinin her geçen gün artış göstermesi ile beraber aynı oranda ilerlemektedir. Daha önceki dönemlerde yalnızca özel olarak yüksek binalarda kendine yer bulmuş olan asansörler, şimdilerde ise artık daha çok zorunluluk haline gelmeye başladı. Öyle ki şimdilerde yapıların kaç katlı olduğu önemli değil, dikey olmasının yanı sıra yatay şekilde de farklı asansör çeşitleri tasarlanarak insanların kullanımlarına sunuluyor. Var olan alternatiflerin başarılı şekilde değerlendirilmesi ile beraber de arzu edilen binalardaki asansör hizmeti herhangi bir sorun meydana gelmeden rahatlıkla ortaya koyulmuş oluyor.

Ankara Asansör Bakımı

 İnsanların büyük bir kısmı şimdilerde Ankara asansör bakımı tercihlerini yapmadan önce asansörler ile alakalı gerekli bilgileri eksiksiz olarak almak istiyorlar. Çünkü bu sayede hem asansörlerin nasıl çalıştıkları ile alakalı yeterince bilgiye sahip oluyorlar hem de tamamen kendi isteklerini net bir şekilde ortaya koyacak asansörleri nasıl seçebilecekleri ile alakalı çok daha net bilgilere erişmiş oluyorlar. Kimi kişiler asansörlerin yalnızca insanları taşımak adına üretilmiş olduğu düşüncesinde olabiliyorlar. Gerçekte ise ilk olarak üretilip kullanılmaya başlandığı dönemlerde asansörler maden ve çeşitli yüklerin kullanılabilmesi adına hazırlanmış basit düzenekler olarak bilinmekteydi. Daha sonrasındaki dönemlerde ise insanların da kullanmaları adına özellikle de gelişmekte olan teknolojinin de yardımı ile beraber farklı tarzlarda asansörler hazırlanmaya başladı.

Ankara Asansör Montajı

Yapılacak incelemeler esnasında da görülebileceği üzere Ankara asansör  montajı ürünlerinin tarihi 19. yüzyıla dayanmaktadır. O dönemlerde kimi maden ocakları ve fabrikalarda kömürlerin yanı sıra gerekli maddelerin sorunsuzca taşınabilmesi adına yük asansörleri kullanılmaktaydı. Ancak bu asansörlerde insanların güvenli şekilde taşınması pek de mümkün değildi. İnsanların güvenli şekilde kullanabilecekleri tarzdaki ilk asansör çeşitleri ise 19. yüzyılın ortalarında yapılmaya başlandı. İnsan asansörlerinin çok fazla o dönemlerde ön planda olmamasının en büyük nedenlerinin başında ise inşa edilmiş olan binaların çok yüksek kat sayısına sahip olmaması gelmekteydi. Hazırlanmış olan bu asansörler önceleri buhar gücü aracılığı ile çalışmaktaydı. Hali hazırda asansörlerde buhar makinesi tamburu döndürüyor, asansörün kabinini çekmekte olan halat da tamburun üzerinde sarılıyordu.

Daha sonrasında ise elektrik motorlarının kullanılmaya başlaması ile beraber de Ankara asansör arayışına giren insanların isteklerini çok daha iyi bir şekilde yerine getirecek asansörlerin üretimlerine başlanmış oldu

Asansör Tasarımı

Asansör tasarımı  asansör avan projesi sonrası yapılan ve uygulama aşaması ve hesaplarıyla süregelen tasarım prosesidir. Sektörde genellikle asansör tasarımı söz konusu olunca kabin planı ve kabin kesitlerinden bahsedilir. Asansör satışı yapan firmalar kuyunun ölçülerini vererek en uygun ölçütlerde kabin kuyu kesitinin dizaynını ister. Kuyu rölevesi teslim edildiğinde en uygun ya da müşterinin isteğine göre kabin kuyu kesit tasarım , avan projesi, uygulama proje ya da perspektif çizimleri deneyimli firmalar tarafından tasarlanabilir.

Asansör Tasarımı Nasıl Yapılır?

  • Asansör avan projeleri binanın mimari projesiyle ile uyumlu olmalı.
  • Asansör yönetmeliğinde belirtilen “asansör avan projeleri mimari projeyle yapılıp mimari projeye esas olacaktır” kanununun maddesine uyulmalı.
  • Projelerde mimariye uygun şekilde yapının özelliği ve kullanım koşullarına uygun trafik hesabı yapılır.
  • Trafik hesabında yatak odası için 2, diğer odalar için 1 kişi alınır ve binada bulunan insan sayısı hesaplanacak.
  • Güvenlik sistemeinin çalışması ile ilgili kılavuz raylara düşen basınç, asansördeki kuyu tabanını etkileyen güvenlik önlemi, tampon çarpma sürtünme kuvvetleri, kuyu üstü betonunu etkileyen düşey hesapları yapılır.
  • Asansörün motor gücü yapılmalıdır.
Daha Fazlası İçin Tıklayınız

Asansör Avan Projesi Hakkında

Asansör avan projesi Asansörler günümüzde artık her apartmanda ve binalarda bulunmaya başladı. Bunun nedeni artık belirli katlardaki binaların asansör bulundurma şartıdır. Önceden asansörlerin bulunma şartı yoktu. Ayrıca önceden asansörler bir lüks taşımacılık olarak görünüyordu. Artık asansörler lüks olarak görülmekten çıktı. Asansörlerin kullanım amaçları günümüze kadar sürekli değişmiştir. Eskiden asansörler sadece inşaatlarda bulunmaktaydı. Ardından lüks taşımacılık olarak görüldüğü zamanlarda sadece hastanelerde ve devlet dairelerinde bulunuyordu. Günümüzde ise artık asansörler ihtiyaç olarak görülmeye başlanmıştır. Asansör avan projesi yapılmayan bir asansörden söz edilemez.

Asansör Avan Projesi Nedir ?

Asansör avan projesi, binaya monte edilecek asansörün kullanım amacına göre birtakım önemli özellikleri barındırır. Genel olarak ; hızı, kapasitesi, kullanım şekilleri ve kumandası gibi önemli temel özelliklerinin net olarak belirlenmesi adına hazırlanmış olan makine ve elektrik; avan projesi olarak ayrılmış olan proses olmaktadır. Avan projesinin üzerinde olması gerektiği gibi durulmaması durumu ciddi olumsuz sorunlara yol açabilir. Asansör makine avan projesi esnasında hazırlanacak projenin giriş kısmında, yapının sahibi ya da vekiline ait olan bilgiler, projeyi yapacak kişiye ait bilgiler, yapının içerisinde yerin bilgileri, asansöre ait tahrik cinsi ve sınıfı, asansör sayısı, kapasitesi, seyir mesafesi, kabin ölçüleri, hızı, motor gücü ve makine dairesinin yeri yer alacaktır.

Asansör avan projesi çiziminde asansör kuyusunun dikey ve yatay kesit çizimlerinin yanı sıra makine dairesinin yerleşim planı ve  diğer bilgiler yer alır.

Hazırlanacak olan asansör avan projesi, ön proje olarak da düşünülebilir. Kullanacak kişi sayısı ya da alacağı kapasitesi nasıl olursa olsun her bir asansör için projelerin doğru ve dikkatli bir şekilde yapılması çok önemlidir.

Asansör Montajı

Asansör montaj firması tarafından asansörlerin montajı yapılmaktadır. Asansör montaj firması,  kabinde bulunan yan duvarları, ekipmanlar ve tavanını doğru şekilde montajlamaktadır. Ayrıca regülator ve halat ile olan kısmını montajlama işlemi yapmaktadır.,

Asansör Hakkında

Asansörler eskiden tamamen lüks olarak görünürdü. Ancak günümüze gelindiğine bu görünüm lüks olmaktan çıkıp ihtiyaca dönüştü. Bu ihtiyaç sayesinde insanlar günlük hayatında daha kolay hareket etmektedir. Bu ihtiyaç neticesinde artık apartmanlarda veya iş yerlerinde asansör kullanımı zorunlu olmuştur. Bunun nedeni yüksek katlarda oturabilecek kişilerin 10 kat yukarı çıkmasını ve zorlaştırılmasını engellemektir. Bu zorunluluk belirli kattaki binalara getirilmiştir. Asansörlerin ihtiyaç haline dönüşmesiyle birlikte asansör montaj firması arayışı son yıllarda artmıştır. Asansör montaj firması için neredeyse her yerde bulabileceğiniz çeşitli iletişim numaraları bulunmaktadır. İhtiyacın artması ile birlikte asansörlerin modellerinde değişiklikler meydana gelmiştir. İnsanlar hangi asansörü kullanacağına karar vermek için çeşitli arayışlara girmektedir. Hastanelerde, binalarda veya engelliler için tasarlanan asansörler gibi birçok kategoride asansörler mevcuttur.

Asansör Bakımı

Asansör Bakımı işlemi, yapı sakinlerinin birincil sorumlulukları altındadır. Asansörlerin kullanıma açılmasıyla birlikte, sürekli kontrol altında tutulmaları gerekmektedir. Bakım ve onarım sorumlulukları doğrudan asansörün üreticisi firma tarafından yüklenebileceği gibi başka firmalardan da bakım konusunda anlaşma yapılabilmektedir. Genel itibariyle yeni yapılan asansörler garanti kapsamında bakımlarını barındırırken, eski ve kapsam dışı asansörlerde yüklenici bir firma bulunması hukuki sorumluluktur. Bu nedenle de son derece dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Rutin bakımları yapılmayan asansörleri kullanmak, can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Diğer taraftan kurumsal olmayan ve merdiven altı işletmelerle çalışmak, yaşanılacak problemlerde muhatap bulunamamasına neden olmaktadır. Bu tip problemlerle karşılaşmamak adına her şeyin usulüne göre yürütüldüğünden emin olmalı ve sektörel anlamda referanslı firmaları tercih etmelisiniz.

Asansör Bakımı Firması Ankara

Firmamız tarafından yüklenilecek Asansör Bakımı sürecinde, gereken bütün bakımlar itinayla yapılmaktadır. Makine dairesinin her türlü temiz olması sağlanmaktadır. Motor temizliği ve ekipman lastiklerinin durumları kontrol edilmektedir. Rulman ve yağ gresi seviyelerinin, yönetmelik standartlarına uygun olduğu kontrol edilip, gerektiği takdirde temizlikleri üstlenilmektedir. Motor kontaktörlerindeki manzara her açıdan teyit edilmektedir. Kumanda panosunun, verimli kullanım kriterlerini karşılaması sağlanmaktadır. Motor fren ayarının durumu analiz edilmektedir. Öte yandan kabinler ve kapıların menteşelerinden kilitlerine kadar detaylı kontrolleri sağlanmakta, iç paneldeki kullanıcı düğmelerinin çalışıp çalışılmadığı test edilmektedir. Bazı durumlarda düğmeler arasında aksaklıklar yaşanabilmekte ve bu durum asansör konforunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Asansör Revizyonu

Asansör Revizyonu yapılara birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Güvenlik standartlarının artmasıyla beraber, kullanıcıların kendilerini emniyette hissetmeleri sağlanıp, huzurları tesis edilmektedir. Piyasaya yeni sürülen ürünler, asansör yıllar öncesinden kurulmuş olsa bile entegre edilerek, modern doku kazandırılabilmektedir. Bu entegrasyonla birlikte eskisine nazaran estetik açıdan cezbedici görünüm sağlanabilmektedir. Asansörün konforlu çalışmasıyla beraber, yapıya bakış açısı ve hâkim imajı da değişmektedir. Yapılacak bakımlar doğrultusunda, olması gerektiği gibi çalışan aksamlar daha az enerji tüketilmesine hizmet ederek, enerji konusunda gözle görülür derecede tasarruf sağlayacaktır.

Asansör Revizyonu Firması Ankara

Asansör Revizyonu işlemine karar vermeniz durumunda, personellerimiz proje başlangıcından sonuna kadar planlı bir süreç sunacaktırlar. Proje sorumlusu tarafından ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurularak, yapınıza maksimum verimi sağlayacak tavsiyelerde bulunulacaktır. Diğer taraftan yasal düzenlemeler, gereken ruhsatlar ve yönetmelik unsurları da tarafınıza bilgilendirilecektir. Planlama sonrasında montaj aşamasına geçilip, koordineli bir ekip çalışmasıyla asansörünüzün modern görünüme kavuşması sağlanacaktır. Ayrıca bakım hizmetleri de tarafımızca sunulduğundan, aklınızda olası bir şüphe kalmayacaktır. Yapı sahipleri ve sakinlerine yönelik müzakere sürecinde, edinilecek hizmetlerin detaylı bir sunumu yapılacaktır. Öte yandan maliyet tespitiyle beraber, ödeme aşamasında ortaya çıkacak sürprizler engellenecektir. Her şey belirli bir plan dahilinde ilerlediğinden, kısa ve emniyetli bir süreç yönetilecektir. Ayrıca sakinlerin rahatsız olmalarını engellemek ve yapının özelliklerini bozmamak için maksimum titizlik gösterilecektir. Ortaya çıkabilecek fiziki etmenler en aza indirgenerek, üst seviyelerde hizmet verilecektir.

Ücretsiz asansör risk analizini yapıyoruz!

BLOG

Daha Fazla Yükle

ÜCRETSİZ TEKLİF AL

Asansör bakımı konusunda yardıma ihtiyacınız var mı? Temasa geçmek için bu formu doldurun.