Asansör Revizyon Nedir?

Betonun keşfi, mimarlığın gelişimi, yatay yerleşimden dikey yerleşim sistemine geçilmesi asansörün icadıyla büyük bir gelişme göstermiştir. Günümüzde artık asansör olmayan evlerin satışı ve kiralanması daha zor olmaktadır. Mevcut binalarımızın birçoğu yıllar öncesinde yapılmış olup içinde bulunan asansör sistemleri oldukça eski düzenlerde yapılmış ve sık sık arıza çıkararak insanların güvenini kaybetmektedir. Asansör revizyon işlemleri ile yenilenmiş modern sistemlere kavuşmak hepimizin hayali gibidir. Modern sistemlerle daha güvenli, daha hızlı, daha ekonomik, daha gösterişli asansörlere kavuşmak olanak dahilindedir. Eskimiş sistemler yenileri ile değiştirilerek ekonomik açıdan büyük avantajlar kazanmak, daha sağlıklı ve temiz sistemlere kavuşmak oldukça önemli bir hale gelmiştir. Yapı olarak sağlam ve geri dönüşümden faydalanamayan binaların iç düzenlerinin yenilenmesi bir zorunluluktur. Bu konuda önemli olan karar vermektir. Maliyet açısından verilen devlet destekleri unutulmamalı daha modern asansörlere kavuşmak için acele edilmelidir.

Asansör Revizyon Nasıl Yapılır?

Her teknik malzemenin belli bir kullanım ömrü bulunmaktadır. Kablolar, sistemler, kullanılan malzemeler ve güvenlik sistemleri zamanla eskimekte ve kullanıcısına sık sık arızalarla kendini bildirerek değişim talep etmektedir. Asansör revizyon işlemleri ile eski malzemelerin yenilenmesi ve günümüz teknolojisine uydurulması mümkündür. Değişen güvenlik standartları ile belediyeler tarafından da asansörler sıkça kontrol edilmekte ve bina yönetimleri konu hakkında uyarılmaktadır.

Yeni teknolojiye uygun sistemlerin getirilmesinin kullanıcılara bazı avantajlar getirdiği tabiidir. Bunların başında güvenlik gelmektedir. Eski sistemler güvenlik açısından kullanıcısını içeride bırakabilmekte bu durum endişeli kullanımlara sebep olabilmektedir. Ayrıca belediyeler tarafından sistemler sık sık denetlenerek standartlara uyum sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmekte, eksikliklerin tamamlanması için süre verilmekte, süresi içinde çözümlenmesi istenmekte aksi takdirde cezalar uygulanabilmektedir. Asansör revizyon işlemlerinin bir diğer avantajı görsellikte ortaya çıkmaktadır. Asansör sistemleri revizyon işlemleri ile gelişen teknoloji sayesinde modern görünümlere kavuşmakta, estetik sağlanmaktadır. Görünümle beraber konfor ve hijyen sağlanması kaçınılmazdır. Daha temiz ve daha ferah sistemlere kavuşulmaktadır. Kullanıcı açısından önemli sayılabilecek bir avantajı da ekonomik tasarruf sağlamasıdır. Yeni sistemler eskilerine oranla daha düşük enerji tüketim değerlerine sahiptir. Ayrıca yenileme yapıldığından arıza sebepleri ortadan kaldırılmakta, daha uzun süre dayanma gücüne sahip olmaktadır. Sadece yıllık bakımlarının yaptırılması pek çok sistem için yeterli hale gelmekte, arıza sıklığı en az düzeye indirgenmektedir.

Asansör Revizyonu Nasıl Yapılır?

 

Asansör revizyon işlemlerinde öncelik güvenliğin ve yasalara uygun koşulların sağlanmasıdır. Kullanıcının rahatı açısından performans ve konfor daha sonra gelmektedir. İşlemler sırasında gerekli ruhsatlar, devlet destekleri ve yasal standartların sağlanması, bu koşullara uygun hareket edilmesi oldukça önemlidir.

Revizyon İşlemi Öncesi

 

İşlemlere başlamadan önce yönetim olarak ortak bir karar almak ve uygulamaya sokmak için gerekli çalışmaları başlatmak ön koşuldur. İlk olarak işlemin yapılmasını sağlayacak, konu hakkında fikir verebilecek, yapılacak yasal işlemleri anlatabilecek, tamamlanıncaya kadar geçecek süreyi garanti edecek ve maliyeti baştan bildirecek, işinde tecrübeli profesyonel hizmet veren bir firma ile anlaşılması gerekmektedir. İlgili firma yer tespiti yapmak ve gerekli ön inceleme ile sizlere rapor sunabilmek için uzman bir kadro göndermektedir. Tamamlanması gereken eksiklikler, yenilenmesi gereken yerler ve ortalama maliyet unsurları bu ön inceleme sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ön inceleme sonrası yönetime bir rapor halinde çözüm önerileri sunulmakta ve maliyet bildirimi yapılmaktadır. Bu raporlara yönetim tarafından alınması gereken ruhsatlar, yasal olarak devlet desteği sağlanan işlemler ve başvurun şekilleri, enerji optimizasyonu için yapılan desteklerde bilgi olarak eklenmektedir. Bu bilgiler sayesinde yenileme maliyeti düşürülebilmektedir. Raporun sunumunun ardından kara vermek ve işlemlere başlanıp başlanmayacağı hakkında bilgilendirme yapmak yönetimin tercihine bırakılmaktadır. Ön rapor ve tahmini maliyet hesabını birçok firma ücretsiz olarak sunmaktadır. Raporun hazırlanması talep eden tarafa bir yükümlülük getirmemekle beraber ön görüşmede firmadan bu konu hakkında bilgi almayı unutmayınız.

Planlama ve Montaj İşlemleri

 

Asansör revizyon işlemleri hakkında yapılan ön inceleme sonrası oluşturulan rapor ve maliyet unsurları için uygunluk verildikten sonra planlama aşamasına geçilir. Eski sistemlerin bulunduğu yerde detaylı bir inceleme yapılarak konut veya işyerinde yapılacak montaj öncesi en uygun tedbirlerin alınması sağlanır. Söküm ve montaj işlemleri için iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin uygulanması şarttır. Değişim sırasında bina sakinlerinin veya çalışanlarının duyacakları rahatsızlıkları en düşük düzeyde tutmak amaçlanır. En kısa sürede ve yapıya hasar vermeden işlemlerin gerçekleşmesi için gereken tedbirler araştırılır. En doğru ve uygun çözüm için gerekli çalışmalar planlama aşamasında tamamlanmaktadır.

Asansör revizyon montaj işlemleri planlama aşamasında karar verilen düzen içinde ilerlemektedir. Her ilerlemeden yönetim haberdar edilmekte, gerekli değişimler yapılmaktadır. Eski sistemler güvenli bir şekilde sökülerek geri dönüşüm merkezlerine gönderilmektedir. Yerine yenilenen sistemlerin montajı yapılmakta ve her aşamada güvenlik, performans ilişkisi sürekli kontrol edilmektedir. Tüm işlemler esnasında devlet tarafından yasal düzenlemelerle sunulan standartlara uyum sağlanmakta, hiçbir şekilde eksiklik olmaması için gayret gösterilmektedir. Montajın tamamlanmasının ardından sistem yeniden kontrol edilmekte ve gerekli bakımları tamamlanmaktadır. Modernize edilmiş, ekonomik, konforlu, güvenli ve daha hızlı asansörünüz güvenle teslim edilmektedir.

Revizyon Sonrası Bakım İşlemleri

 

Asansör revizyon işlemleri sonrası arıza çıkma olasılıkları en az düzeye indirilmiş bile olsa yıllık bakımların tamamlanması şarttır. Zaman içinde parçaların bir kısmı eskimekte, kullanım sonrası aşınmalar göstermekte ve yenilenme gerektirmektedirler. Bakım ve onarım zamanları bu tür durumlar hızla tespit edilebilmekte ve arıza oluşumu öncesi gerekli tedbirler alınabilmektedir. Asansör revizyon işlemleri sonrası belli bir garanti süresi verilmektedir. Bu durum bakımlar sırasında ortaya çıkabilecek sorunların bir kısmının ücretsiz çözülebilmesine olanak sağlamaktadır.

İşlemler sonrası modernize edilmiş asansörler yıllarca kullanılabilmekte, hijyen ve konfor açısından kullanıcısına büyük rahatlıklar getirmektedir. İşlemlerin tamamı devlet standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Yenilenen sistemler ekonomik açıdan kullanıcısını tatmin etmektedir. Daha güvenli ve yüksek performanslı sistemler göz doldurmakta, bulunduğu yerin değerini yükseltmektedir.