Makine daireli asansör modelleri, asansörlerin gelişmekte olan teknoloji ile beraber ortaya koyulan asansör çeşitlerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Genel olarak bu tarzdaki asansörlerde var olan hareket sistemi asansör kabinin üst kısmında ya da kuyu içerisinde yer almaktadır. Bu tarzdaki asansörler ağırlıklı olarak alışveriş merkezleri, içerisinde yoğun olarak insan trafiğinin yer almakta olduğu alanlarda tercih edilen asansör modeli olarak bilinmektedir. Konu ile alakalı yapılacak olan araştırmalar ile de görülebileceği üzere bu tarzdaki asansörler yalnızca ülkemizde değil aynı zamanda dünyada da en fazla tercih edilen asansör modeli olarak ön plana çıkmaktadır. Var olan makine daireli asansörler teknik olarak farklı özelliklere sahip olabilirler.

Makine Daireli Asansör Ankara

İnsanların www.ankaraasansor.net üzerinden yapacakları incelemeler ve görüşmeler esnasında da görebilecekleri üzere makine daireli asansör ankara modelleri kendi içinde dişlisi olan ve dişlisi olmayan şekilde iki kola ayrılmaktadır. Dişlisi olan asansörler ağırlıklı olarak 75 metre altında seyir aralığı olan 1.6 metre altındaki hızın ideal olacağı yapılar için tercih edilen asansör modelidir. Dişlisi olmayan asansörler ise diğer türün tam aksi özelliklere sahiptir. Gözlem kuleleri ve gökdelenler gibi çok daha uzun seyir aralığı ile yüksek miktarlarda hız gerektirmekte olan yapılarda tercih edilmektedir. Aynı zamanda makine daireli asansörler kontrol tarzlarına göre VVVF hız kontrollü ya da çit hız kontrolü olarak da kendi içinde ayrılmaktadır.

Kullanılması adına hazırlanılan makine daireli asansör çeşitleri taşıma bölümlerine göre kendi içlerinde farklı sınıflara ayrılarak insanlara sunulmaktadır. Örneğin insanların taşınması adına hazırlanılan asansörler ağırlıklı şekilde konutlarda kullanılmakta ve tasarımları da buna göre özel olarak yapılmaktadır. Aynı zamanda bu asansörler de kendi içinde konut içi ve konut dışı olarak farklı özellikler ile tasarlanmaktadır. Birbirinden farklı tarzlarda hazırlanılan bu asansörlerin özellikleri kendi içerisinde sınıflandırılmaktadır. Dolayısıyla makine daireli asansör seçimi yapılırken alanında deneyimli isimler ile çalışmak her zaman en iyi sonuçların ortaya koyulmasını sağlamış olacaktır. Gerçekleştirilecek incelemeler esnasında kullanıma ve yapıya göre en uygun olacak makine daireli asansörlerin seçilmesi çok daha mümkün hale gelecektir.

Makine Daireli Asansör Kaça Ayrılır?

Bu nitelikteki asansörler temel olarak dişlili ve dişlisiz olmak üzere iki ana kola ayrılır. Dişlili asansörler daha çok 75 metre altında seyir aralığı ve 1,6 metre altında hızın ideal olduğu yapılarda tercih edilmektedirler. Dişlisiz asansörler ise bunun tam tersine gökdelen, baraj ve gözlem kuleleri gibi uzun seyir aralığı ve daha yüksek miktarda hız gerektiren yapılarda tercih edilmektedirler. Makine daireli asansörler kontrol şekline göre çift hızlı veya VVVF hız kontrollü olarak da sınıflandırılırlar.

Makine daireli asansörler ayrıca şahıs, yük, servis, panoramik asansörleri gibi taşıma gayesine göre sınıflandırılırlar. Şahıs asansörleri genellikle konutlarda kullanılır ve burada konfor, ergonomi, taşıma kapasitesi gibi hususlar göz önünde bulundurularak tasarım yapılır. Şahıs asansörleri konutta kullanılacaksa Sınıf-1 konut dışı kullanılacaksa Sınıf-2 olarak değerlendirilirler. Yük asansörleri, yükün genelde kişiyle birlikte taşınması amacıyla tasarlanan bir makine daireli asansör çeşididir. Özellikle fabrika, depo, alışveriş merkezi, otopark gibi taşıma işlerinin yoğun olduğu yerlerde kullanılırlar. Yük asansörleri halatlı ya da hidrolik sistemle çalışabilirler. Servis asansörleri genellikle otel, restaurant ve villa tipi konutlarda kullanılırlar. Bu tip asansörler 50 ila 250 kg arasında taşıma kapasitesine sahip olur, giyotin kapı denilen bir kapı çeşidiyle üretilir ve monte edilirler. Panoramik asansörler ise konutlarda, iş merkezlerinde ve villalarda kullanılırlar. Üç tarafı cam, dışı ise konstrüksiyon biçiminde üretilirler. Bu tip asansörler şık tasarımlardan oluşturulduğu için yaygın kullanımı keyfiyettir. Panoramik asansörler elektrikli veya hidrolik olarak montaj edilirler.

Makine Daireli Asansör Çalışma Prensibi

Makine daireli asansörler, makine dairesindeki tahrik motorunun kumanda panosundan gönderdiği komut ile harekete geçmekte ve kabinin komutun istediği yönde hareket etmesi prensibiyle çalışırlar. Bu hareket kabiliyeti kabinin karşı ağırlıkla makara ve halatlar vasıtasıyla ortak çalışması neticesinde ortaya çıkar. Kabin ile karşı ağırlık eşit ağırlıkta olmak zorundadır. Zira bu sayede enerji tasarrufu sağlanması amaçlanır. Tahrik sisteminin bu şekilde yapılı olduğu asansörlere sürtünme tahrikli asansörler de denilmektedir. Bunun yanında halat ya da zincirin tahrik kasnağı adı verilen yere sarılması prensibiyle çalışan asansörler de mevcuttur. Sistemi bu şekilde yapılan asansörlere ise tamburlu asansörler denir.

Makine daireli asansörlerin makine dairesi kısmının adeta beyin görevi görmesi nedeniyle daire kısmının bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Öncelikle makine dairesinin alanı diğer adı asansör hızı ve beyan yükü olan asansör yüküne göre belirlenmelidir. Bu dairenin dış etkilerden korunaklı, rutubetsiz, havalandırma sistemine sahip, sıcaklığı 5 ile 40 derece arasında korunabilen, en az 200 lüx ve stroboskopik yanılgıdan etkilenmeyecek biçimde aydınlatılmış olması da gerekmektedir. Dairedeki makine kısmında bulunan döşemenin ise kolayca çıkabilmesi, hareket neticesinde oluşması muhtemel darbelere direnç gösterebilmesi gerekmektedir. Ayrıca makine dairesindeki teçhizatlar arası geçişler ile daire girişleri Asansör Yönetmeliği ile teknik şartnamelere uygun olmak zorundadır. Bu doğrultuda dairede bakım, onarım gibi çalışmaların kolay ve güvenlikli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çalışma alanı üzerinde en az 2 metre yükseklik bırakılmalıdır. Kumanda pano ve tabloların önünde ise serbest çalışılabilmesi için yatar bir alan bulunmalıdır. Bu yatay alan özellikle hareketli parçaların bakımı ve kontrol edilebilmesi adına bakımın yapılacağı mevkide ve bulunuyorsa manüel kata getirme sistemi için en az 0,5 m x 0,6 m büyüklüğünde bir serbest yatay alan olmalıdır.

Makine dairesindeki geçiş yolları üzerindeki serbest yükseklik ise minimum 1,8 metre olmalıdır. Serbest bölgelere geçiş yolu hareketli parçaların olmadığı yerlerde en az 0,4 metre; hareketli parçaların bulunduğu yerde ise en az 0,5 metre olmalıdır. Tahrik sisteminin hareketli parçalarının üzerinde en az 0,3 metrelik bir serbest düşey alan bulunmalıdır. Ayrıca makine dairesinde bulunan farklı seviyelerdeki döşemeler arasında 0,5 metreden çok bir yükseklik bulunuyorsa buralarda korkuluklarla çevrili merdiven ya da basamaklar bulunmalıdır. Şayet ihtiyaç duyuluyorsa ağır asansör parçalarının taşınabilmesi için makine dairesinin tavanına ya da taşıyıcı mekanizmaya yine ihtiyaca göre uygun şekilde monte edilmiş ve taşıyabileceği kapasitenin yazılı olduğu bir taşıyıcı veya kanca da bulunmalıdır.